phone 444 5 640

SSS

SIK SORULAN SORULAR

Gümrük Müdürlüğüne Sunulması Zorunlu Evraklar

• Vekaletname (Noter Onaylı)
• İmza Sirküleri (Noter Onaylı)
• İmzaya Yetkili Kişi veya Kişilerin Kimlik Fotokopileri (Noter Onaylı)
• Ticaret Sicil Gazetesi (Aslı veya Noter Onaylı)
• Faaliyet Belgesi (Aslı veya Noter Onaylı)
• Vergi Dairesi Mükellefiyet Yazısı (Aslı veya İnternet Vergi Dairesinden Alınan Çıktısı)
• İthal eşyasına ait fatura
• İthal eşyasına ait gümrük kıymet bildirim formu (Tarafımızca hazırlanır)
• Sigorta poliçesi (İşlem FOB. veya CF ise)
• Navlun faturası
• Banka transfer dekontu veya % 6 KKDF
• Ordino
• Konşimento
• Çeki Listesi
• Avrupa dan ithal edilecek eşyalardan ; ATR ve/veya EUR1 belgesi
• Menşe şehadetnamesi(Certificate of origin)
• Yetkili kurumlardan alınacak izin veya belgeler (Özel izin ve belge gerektiren eşyalarda)
• Resmi Türkçe fatura(E-fatura,E-arşiv fatura)
• Avrupa topluluğuna yönelik ihracatlarda ATR Belgesi(Tarafımızca düzenlenmektedir)
• Anlaşmalı ülkeler için EUR1 belgesi(Tarafımızca düzenlenmektedir)
• Diğer ülkeler için talep edilmesi durumunda Menşe şahadetnamesi(Tarafımızca düzenlenmektedir)
• Göndermek istediğiniz eşyanın bağlı bulunduğu İhracatçılar Birliğine üyelik (Tarafımızdan üyelik işlemleri yapılmaktadır)
• İhraç edilecek eşya ile ilgili olarak fizibilite çalışmasının yapılması,
• Eşyanın resmi Türkçe faturasının müşteriden talep edilmesi
• Dış ticaret belgelerinin tasdik işlemlerinin yapılması
• İhraçatçılar birliğine üyelik işlemlerinin yapılması (Müşterinin birlik üyeliğinin olmadığı durumlarda)
• Gümrük müşaviri ve yetkili personel tarafından evrakların incelenmesi
• Eşya ile ilgili gümrük tarife istatistik pozisyonunun belirlenmesi,
• İhraç edilecek eşyanın gümrük beyannamesinin düzenlenerek gümrük işlemlerinin tamamlanması,
• Evrakların nakliyeci firmaya teslimi,
• Fiili ihracatı tamamlanan eşyanın gümrük çıkış beyannamesi ve ekli belgelerin müşteriye teslimi.