phone 444 5 640

DEĞERLERİMİZ

• Müşteri odaklı çalışma

• Güvenilirlilik ve sorumluluk

• İnsan kaynağı yönetimi

• Ölçülebilir ve başarmaya değer hedefler koyarak sürekli iyileşme ve geliştirmeyi hedeflemek,

• Adil, dürüst, inançlara ve farklılıklara saygılı davranmak,

• Öncelikleri dikkate alarak esnek, hızlı ve durumsal davranabilmek,

• Yasal ve etik kurallara uymak,

• Zamanı ve imkânları, doğru ve etkin kullanmak, israf etmemek,