phone 444 5 640

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

• İthal ve İhraç edilecek malzeme ile ilgili fizibilite çalışması yapılması
• Dahilde ve Hariçte işleme rejiminin uygulanması
• Kapıdan kapıya teslim işlerinizde siparişten itibaren tüm aşamaların takibi
• Nakliye firmasından eşyanın varış zamanını ve evrak bilgilerinin takibi
• Vesaikleriinin ciro işlemlerinin yapılması
• Ordinonun alınması
• Eşyanın GTİP'in tespiti ve herhangi bir kurumdan izne tabi olup olmadığının araştırılması
• İzne tabi malzemelerin ilgili kurumlardan izinlerinin alınması
• Gerekirse kürşat yapılması
• Gümrük kabul ve tescil işlemlerine başlanarak malın muayenesinin yapılması
• Eksiklik hasar ve hata durumunda tutanakların tutularak ilgili birimlerin bilgilendirilmesi
• Geçici ithalat ve ihracat işlemlerinin yapılması ve sürelerinin takibi
• Gümrük çıkış beyannamesinin kapatılması ve ihracat nüshasının firmaya teslimi
• Akreditif şartlarına uygun tam ve eksiksiz belgelerin tanzimi ve teslimi
• Transit işlemleri
• D.İ.İ.B. Yatırım teşvik belgesi ve Dış Ticaretle ilgili diğer belgelerin ilgili kurumlara müracatı
• Projelerin yürütülmesi takibi ve sonuçlandırılması


Dış Ticaretin en önemli aşaması ithalat ve ihracat öncesi ve sonrasındaki danışmanlık faaliyetidir. Bilgileri yerind, vaktinde, doğru olarak size sunmak ve bu bilgileri karşılıklı olarak paylaşmak, ithal ve ihraç edeceğiniz malzemelerin fizibilite çalışmalarını yapmak, problem çözmek, fikir üretmek, ithalat ve ihracat öncesi izinlerini almak ve tüm sorunları önceden görerek sorunsuz problemsiz ve hızlı bir şekilde işlemlerinizi tamamlamak şirketinizin ihtiyacı doğrultusunda katma değer yaratacak belgeleri tespit ederek projelendirmek, yürütmek, sonuçlandırmak ve danışmanlık hizmeti vermek bizim işimizdir.